AMBASADA ROG GRE Z VAŠO POMOČJO NAPREJ!

(English below)

V teh za politično delo težkih dneh, se imamo v ekipi Ambasade Rog vendarle nečesa veseliti. Dobra dva meseca po tem, ko nam je Janković porušil skupnostne prostore in ukradel našo opremo, smo našli nov dom. In ne, ni nas pregnal za obvoznico, selimo se še bolj v center Ljubljane!

Tako smo begunci in ostali aktivisti te dni s skupnimi močmi intenzivno urejali nove prostore in jih pripravljali na skupno uporabo, delali načrte za naprej in zbirali sredstva.

Tu pa se znova obračamo na vas. V novih tržnih pogojih delovanja, bomo mesečno plačevali 800 evrov najemnine in stroškov. Levji delež krijemo begunci in aktivisti sami, toda ker smo večinoma tudi sami finančno ranljivi (mnogi med nami pa nimajo niti delovnih dovoljenj), še vedno potrebujemo pomoč pri kritju stroškov najemnine in delovanja – vsakodnevnih kosil, pravne in socialne podpore. Z vašo pomočjo smo nabrali dovolj sredstev za selitev in prve najemnine, za daljnoročno delo pa nujno potrebujemo pomoč tudi v obliki REDNIH DONACIJ.

Zato pozivamo vse podpornike, ki imate možnost mesečno nameniti nekaj evrov, da kliknete na stran https://doniraj.ambasada-rog.si/, napišete višino prispevka in opcijo “monthly” (možno je plačati tako s kreditno kot navadno debitno kartico, lahko pa tudi prek trajnika na vaši banki). Prispevke lahko seveda kadarkoli prekinete. Vsekakor bomo veseli tudi enkratne donacije, toda redni prispevki, četudi zgolj nekaj evrov, nam bistveno olajšajo dihanje na dolgi rok. S tem nam ne le pomagate vzdrževati skupnostni prostor, ampak tudi politično in institucionalno neodvisnost.

Hvala za vso izraženo solidarnost in gremo naprej v skupne boje!

….

WITH YOUR HELP, AMBASADA ROG IS MOVING ON!

Despite the difficult times we find ourselves in, the Ambasada Rog team has some good news. Two months after mayor Janković demolished our community space in Rog and stole our equipment, we found a new home. And no, he didn’t push us to the outskirts of the city – we are moving even further into the center!

So these days refugees and other activists have been hard at work preparing the new place for common use, making plans and collecting funds.

This is where we turn to you again. In the new commercial conditions, we will be paying 800 euros of rent and expenses each month. The large majority of this is being covered by refugees and activists themselves, but as most of us are ourselves financially vulnerable (and many among us don’t even have work permits), we still need help covering the expenses of rent and activities – daily meals, social and legal support. With your help, we managed to cover the costs of moving and the first month’s rent, but for longterm activity we are looking for help in the form of REGULAR DONATIONS.

So we call to all of our supporters, who can spare a few euros a month, to go to https://doniraj.ambasada-rog.si/, choose your preferred amount and click “monthly”. Of course you can cancel your donation plan anytime. We certainly welcome one time contributions as well, but even a couple of euros in the form of regular donations go a long way in helping us plan for the future. Not only are you helping us to keep the community space going, but also keeping us politically and institutionally independent.

Thank you for your solidarity and let’s keep fighting together!