Odziv na odgovore policije

ODZIV NA ODGOVORE POLICIJE V ZVEZI Z ZAPIRANJEM IN IZGONOM PROSILCEV ZA AZIL

V Delovni skupini za azil smo zadnje tedne od blizu spremljali postopke nekaterih prosilcev za azil, ki se nahajajo v Centru za tujce. V zvezi s tem smo medije tudi opozorili na tamkajšnje izredne razmere, verižno vračanja v BiH in
posledični protest prosilcev za azil. Ugotovitve novinarjev portala 24ur.com o novih direktivah policiji v zvezi z ravnanjem v postopkih s prosilci se povsem ujemajo z ugotovitvami s terena in tudi izjavami samih pripornikov.

Nas pa je zato presenetil odziv policije, ki je v izjavi za medije podala več nedoslednih in pavšalnih, na nekaterih mestih pa očitno zavajujočih trditev.

Zato pošiljamo še nekaj dodatnih obrazložitev.

Glede omejitve gibanja:

Policija je po razkritju sama priznala, da je uvedla poskusno omejevanje gibanja prosilcev za azil, vendar naj bi bil projekt “v skladu z možnostmi, ki jih dopušča Zakon o mednarodni zaščiti”. To nikakor ne drži. Da v zakonu ni podlage za avtomatično omejevanje gibanja prosilcev za azil, posredno priznava že
Ministrstvo za notranje zadeve samo, saj je nedavno predlagalo spremembo Zakona o mednarodni zaščiti prav v smeri, da bi takšno ravnanje policiji omogočilo. Bolj jasno je tukaj Upravno sodišče, ki je v večini od dosedanjih 75ih pritožb na odvzem prostosti odločilo, da za to ni zakonske podlage. Jasno je tudi
Sodišče EU v Luksemburgu, ki je identično ravnanje Madžarske letos maja obsodilo kot protizakonito. Na tem mestu ponovno poudarimo, zakaj je takšna praksa nesprejemljiva: zapiranje ljudi je najtemeljitejši poseg v osebno svobodo, kar ga poznajo evropske države, zato morajo biti razlogi za pripor jasni, dobro utemeljeni, posameznik pa mora imeti možnost pravne zaščite. Zgolj sum, da bo nekdo “zlorabil azilni postopek” ni dovolj, da lahko država osebo (ki ni
storila nobenega kaznivega dejanja!) drži zaprto do enega leta. Zagotovo si nihče v Sloveniji ne želi režima, ki lahko množice nedolžnih ljudi brez možnosti pritožbe zapira v taborišča.

Glede prošenj za azil in vračanja v BiH:

Policija v odzivu trdi, da je vsem omogočeno zaprositi za azil in da oseb do končanega postopka ne vrača. To ne drži. Od prosilcev smo pridobili odločbe policije o izgonu iz države, iz katerih je jasno razvidno, da individualne okoliščine in prošnja za azil niso bile upoštevane. Celotna skupina je na primer dobila identično odločbo, v kateri je izpuščena namera prošnje za mednarodno zaščito, navedeno pa je, da so “iskalci zaposlitve”. Jasno je, da bi se pritožili nad
priporom, če bi za to imeli možnost, vendar v pritožbenem roku niso imeli možnosti dostopa do odvetnika. Kljub večkratno izraženi nameri prošnje za azil so jim policisti ponavljali, da se po končani karanteni “vračajo v Bosno.” To se je potrdilo z deportacijo večih oseb, kar je tudi sprožilo protest.

Glede razmer v Centru za tujce in protesta:

Policija tudi trdi, da “težko razume očitke o prenatrpanosti in slabih razmerah v Centru za tujce”, protest prosilcev za azil pa naj bi bilo dejanje dveh posameznikov, ki sta splezala na kontejner in kmalu prostovoljno sestopila. Sami pa težko razumemo, zakaj bi policija dajala izjave, ki jih vsem dostopni posnetki
postavljajo na laž. Fotografije, objavljene v Mladini 31.7.2020, so pokazale, da ljudje sredi vročinskega vala bivajo po 6 oseb v kontejnerju, ki so nameščeni v slabo prezračenih skladiščnih prostorih, hrano in zdravniško oskrbo dobivajo skozi špranjo v kletki, higienske kapacitete so nezadostne, mnogi so še vedno v umazanih oblekah, ranjeni in preznojeni od težke poti. Da je v takšnih
okoliščinah prišlo do protesta, je bilo le vprašanje časa. Le-ta pa ni bil poteza dveh oseb, kot trdi policija, ampak je že iz nekaj sekundnega posnetka na javnem portalu mogoče prešteti vsaj 15 oseb, ki držijo napise
“azil” v rokah. K temu dodajmo še podatek, da je bila samopoškodovana oseba po protestu zaprta v samico.

V zvezi s tem ponovno pozivamo policijo, da preneha s protizakonitim zapiranjem in vračanjem prosilcev za azil, kot tudi z zavajanjem javnosti glede postopkov.

Delovna skupina za azil

Ljubljana, 4.8.2020