Poročilo o zakoniskih spremembah

Spremembi zakona o tujcih in zakona o mednarodni zaščiti sta v praksi uresničili napovedi nevladnih organizacij ob sprejemanju obeh zakonov, in sicer da bosta spremembi tujcem otežili življenje in integracijo v slovensko družbo. To je potrdila tudi raziskava, ki jo je izvedla Delovna skupina za azil v sodelovanju z Društvom za zagovorništvo ranljivih skupin – Delavska svetovalnica, v okviru katere smo opravili anketo z 278 državljani tretjih držav.
Glavne ugotovitve raziskave so, da je zakon postavil več ovir za integracijo tujcev, ki sicer večinoma želijo ostati v Sloveniji. V prvi vrsti je največja težava tujcev integracija v najemniški trg v Sloveniji, kjer se srečujejo z diskriminacijo najemodajalcev, ki ne želijo tujcev, predvsem pa s slovenskim nepremičninskim trgom, zaradi katerega morajo večino svojih prihodkov nameniti za stanovanje. Ob upoštevanju dejstva, da tujci pretežno opravljajo nadurno delo, je učenje jezika, kar je postal pogoj za podaljševanje dovoljenj, še toliko bolj oteženo.

Raziskava je prva resna povratna informacija s strani prizadetih skupin. Naredili smo jo zato, ker smo ugotovili, da teh okoliščin ministrstvo pri pisanju zakonov sploh ni upoštevalo in temu primerno spisalo slab zakon, ki probleme poglablja, namesto da bi jih reševalo. V procesu raziskave na skupnih srečanjih smo tudi sestavili lastne predloge, izhajajoč iz vsakodnevnih izkušenj življenja v Sloveniji. Prepričani smo, da je to lahko zelo pomembno izhodišče za nadaljnjo obravnavo te tematike, ki bi jo morali upoštevati vsi odločevalci.

Priloga

Poročilo