Pozor! Sprememba zakona.

Pozor! Kot veste se je zakon o tujcih in zakon o mednardni zaščiti letos spremenil. Kaj to pomeni za begunce, za prosilce za azil in za zavrnjene prosilce? Skupaj z Delavsko svetovalnico smo pripravili kratek pregled postopkov z opozorili, na kaj morate biti pazljivi. Besedilo je v slovenskem, angleškem, arabskem in farsi jeziku. Vsak dan bomo objavili letake o drugih postopkih, v kratkem pa bomo pripravili tudi srečanje, na katerem se lahko o tem pogovorimo v živo.
Če imate vprašanja ali bi radi z nami delili vaše izkušnje, nas kontaktirajte direktno preko FB, na mail ambasada_rog@gmail.com, ali na telefon +38631857679.
Sprotne informacije lahko spremljate tudi preko viber skupine.

……..

Attention! As you know, the Foreigners Act and International Protection Act have changed this year. What does this mean for refugees, asylum seekers and those who got rejected asylum? With Delavska svetovalnica we prepared a short summary of the procedures with warnings where to be especially careful. You can read the text in Slovenian, English, Arabic and Farsi. We will be publishing info on different procedures every day and also prepare a meeting together to discuss the issues in person.
If you have questions or would like to share your experiences, please contact us via FB, on the ambasada_rog@gmail.com email, or on the phone +38631857679.
You can also follow the information on the viber group.

Pregled o azilu / Asylum review:

 1. Slovenščina
 2. Angleščina
 3. Arabščina
 4. Farsi

Pregled o beguncih / Refugee review:

 1. Slovenščina
 2. Angleščina
 3. Arabščina
 4. Farsi

Pregled o negativih / Negatives review:

 1. Slovenščina
 2. Angleščina
 3. Arabščina
 4. Farsi

Pregled o Zakonu o tujcih / Foreigner Law review:

 1. Slovenščina
 2. Albanščina
 3. Srbohrvaščina