DOVOLJ SPRENEVEDANJA, USTAVIMO PUSHBACKE!

Mire Elmehdi iz Maroka je aprila 2019 v Sloveniji zaprosil za mednarodno zaščito. V začetku septembra 2021 je dobil zadnjo zavrnitev svoje prošnje in policija ga je zaprla v Center za tujce. V petek zjutraj ga čaka deportacija na Hrvaško. Na Hrvaško ne želi. Ne samo to, da je v Sloveniji že tako dolgo, da si je ustvaril uspešno profesionalno življenje in veliko socialno mrežo, skrbi ga predvsem vrnitev v okolje, kjer bo zelo verjetno podvržen mučenju, poniževanju in nezakonitemu izgonu v Bosno in Hercegovino. Kljub pritožbam na sodišče, dopisom na Policijo in pobudi Varuhu, slovenske oblasti molčijo in nadaljujejo z načrtovanjem deportacije. Slednje je še posebej škandalozno v luči dogodkov preteklega tedna, ko so v javnost prišli šokantni posnetki zamaskiranih hrvaških policistov, ki sredi gozda pretepajo begunce. Hrvaška vlada je priznala nasilje nad migranti in celo odpustila tri policiste iz omenjenega posnetka. Iz evropskega vrha so prav tako prišli pozivi k resni proučitvi razmer na Hrvaškem, mediji po vsem svetu pa poročajo o nedopustnem kršenju človekovih pravic.

A žal se slovenske oblasti vedejo, kot da omenjeni dokazi sploh ne obstajajo, kljub temu, da smo glede na 5. člen evropske Direktive o skupnih standardih in postopkih v državah članicah za vračanje nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav dolžni spoštovati načelo nevračanja, ki določa, da država ne sme izročiti osebe v državo, v kateri obstaja resna nevarnost mučenja. 9. člen te iste direktive določa tudi odlog odstranitve v primeru, ko bi lahko odstranitev kršila načelo nevračanja. Načelo nevračanja (non-refoulement), ki izhaja iz prepovedi mučenja ali drugega nečloveškega ali ponižujočega ravnanja, je mednarodnopravno načelo, ki prepoveduje državam, da bi kogarkoli poslale, bodisi posredno ali neposredno, nekam, kjer bi obstajal dobro utemeljen sum, da se bo tam soočal z resno nevarnostjo, da bo podvržen mučenju ali drugemu nečloveškemu ali ponižujočemu ravnanju. Slovenija se je spoštovanju tega načela zavezala tudi s sprejemom Zakona o tujcih.

Na eni strani evropsko javnost torej pretresajo brutalni posnetki policijskega nasilja nad migranti na Hrvaškem, medtem ko na drugi strani Slovenska policija miži na obe očesi in še vedno izroča ljudi v roke okrutnih zamaskiranih biričev. Eden izmed ljudi, ki bo končal v mašineriji sadističnega mučenja, je tudi Mire Elmehdi, ki je v Sloveniji zgradil novo življenje, našel službo, prijatelje in partnerko. Namesto da bi mu država podelila dovoljenje za bivanje, pa mu bo odvzeto vse, kar ima.

Zato znova ponavljamo zahtevo, da policija odstopi od nameravane deportacije, predvsem pa naj nemudoma preneha z vsemi deportacijami na Hrvaško in končno začne upoštevati načelo nevračanja. Dokazov za nehumano ravnanje z migranti na Hrvaškem je več kot dovolj, naše oblasti se torej povsem zavedajo, v kakšne razmere vračajo ljudi in kaj jih čaka čez mejo. In kot smo pokazali v poročilu Komisiji proti mučenju ZN, je Slovenija s sodelovanjem v sistemu verižnih vračanj postala soodgovorna za posledice.