Pomembna zmaga na upravnih enotah v boju proti diskriminaciji

Z velikim veseljem pozdravljamo nedavno odločbo Zagovornika načela enakosti, ki je ugotovil, da je bil naš član iz Maroka, ki je poročen s slovensko državljanko, žrtev diskriminacije v postopkih na Upravni enoti Ljubljana. Prva uslužbenka upravne enote ni hotela sprejeti njegove vloge za dovoljenje za prebivanje družinskega člana slovenske državljanke, druga pa mu ni izdala potrdila o prejeti vlogi za izdajo dovoljenja, ki jo je poslal po pošti. Uslužbeniki sta bili do zakoncev diskriminatorni zaradi njegovega posebnega statusa tujca. S tem sta posegli v pravico do svobode gibanja maroškega državljana, ter v pravico do družinskega življenja in uživanja zasebnosti.

Ugotovitev Zagovornika načela enakosti je pomembna predvsem zato, ker je zaznala nejasno tolmačenje pomembne sodbe Sodišča EU v navodilih, ki jih je Ministrstvo za notranje zadeve leta 2009 posredovalo Upravnim enotam za pomoč pri razreševanju tovrstnih vlog. Na pobudo Zagovornika je tako Ministrstvo navodilo marca 2023 ustrezno dopolnilo, tako da zdaj iz njega jasno izhaja, da vsi družinski člani državljanov EU uživajo pravico do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic EU – ne glede na to, kako so v katero izmed držav vstopili.

V Ambasadi Rog že več let spremljamo podobne primere naših članov, ki so si v Sloveniji ustvarili družinsko življenje, a so se zaradi diskriminatornih praks Upravnih enot znašli v dolgotrajnih in mnogokrat ponižujočih postopkih.

Eden izmed naših članov in njegova soproga sta bila povabljena na razgovor na Upravno enoto šele PO TREH LETIH, odkar sta vložila vlogo za združitev z družino. V tem času gospod ni imel niti dovoljenja za delo niti zavarovanja, hkrati pa tudi ni smel zapustiti Slovenije. Popolnoma nedopustno je pustiti človeka v takšnem brezpravnem položaju, vsekakor pa ne več let, kot se je zgodilo v tem primeru. Kljub mnogim klicem in dopisom se je Upravna enota odzvala šele, ko smo primer prijavili na Varuha človekovih pravic.

Spet drugi osebi uslužbenka na upravni enoti kar leto in pol ni želela izdati potrdila o vloženi vlogi, zaradi česar je imel večkrat težave s policijo. Ta ga je namreč zaradi odstotnosti tega potrdila, ki izkazuje legalno bivanje v državi v času postopka, želela zapreti v Center za tujce in sprožiti postopek deportacije v izvorno državo.

Podobnih primerov je še mnogo. Tudi uradno predpisani postopek za ugotavljanje pristnosti zakonske zveze je bil v številnih primerih izveden na ponižujoč način. Zasliševanja s strani uradnih oseb, ki so vsebovala vprašanja o spolnem življenju partnerjev, pa obiski policistov, ki na pobudo UE preverjajo ali zakonca res živita na istem naslovu tako, da sprašujejo sosedove otroke, ali v bloku res živi ‘en črnc’.

Takšno ravnanje Upravnih enot torej ni kršilo samo človekovih pravic do družinskega življenja tujcem, temveč tudi njihovim soprogam, slovenskim državljankam. Zato smo še posebej veseli obljube s strani vodstva Upravne enote Ljubljana, da si bodo prizadevali, da do primerov diskriminacije ne bo prihajalo več.

https://zagovornik.si/zagovornik-ugotovil-diskriminacijo…/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*