POROČILO IZ CENTRA ZA TUJCE

Povzetek

Ljudje, zaprti v Centru za tujce, s protesti in gladovnimi stavkami že več tednov opozarjajo na nevzdržne razmere v centru in zahtevajo svobodo. Mnogi izmed njih ne vedo, zakaj so zaprtiin kaj jih čaka, ob priporu ne prejmejo odločbo odvzemu prostosti, na katere bi se lahko pritožili, nimajo dostopa do odvetniške pomoči,v postopkih pa prihaja do številnih nepravilnosti.Zaradi povečanega števila zaprtih je bil vzpostavljen tudi poseben’kontejnerski oddelek’v velikem, z rešetkami zaprtem skladišču, kjer zaporniki hrano prejemajo skozi rešetke. Tam je evidentno pomanjkanje zdravstvene oskrbe in ustreznih higienskih pogojev.

Število zaprtih se je povečalo zato, ker je Ministrstvo za notranje zadeve junija pričeloz novoprakso zapiranja prosilcev za azil, čeprav Upravno sodišče takšne odločbe omejitve gibanja redno zavrača kot protipravne(odločb sicer vsi ne prejmejo pravočasno in zato tudi ne morejo vložiti pritožb). Tujci, ki uspejo pričeti azilni postopek morajo sedaj na odločitev MNZ čakati v Centru za tujce (namesto v Azilnem domu), kjer jim je odtegnjena svoboda, mnogimpa je dostop do azila onemogočen in so hitro deportirani v taborišča v Bosno in Hercegovino preko hrvaške policije. Ne glede na številne dokaze in poročila o nasilju hrvaške policije, MNZ vztraja, da na Hrvaškem ni sistemskih pomanjkljivosti.Številni prosilci za azil, kiso tam že bili večkrat pretepeni, mučeni in nezakonito vrnjeni v BiH, ne morejo uveljavljati načela nevračanja.

Priloge

Poročilo,
v angleščini.