POROČILO ODBORU ZN PROTI MUČENJU – javna izjava

Poročilo si lahko naložite tu.

Z Delovno skupino za azil in Delavsko svetovalnico smo ta teden Odboru Združenih narodov proti mučenju oddali poročilo o protizakonitem ravnanju slovenskih oblasti. Odbor smo pozvali, naj sproži poizvedbeni postopek v zvezi s sistematičnim mučenjem migrantov, ki jih države EU, med njimi Slovenija, ilegalno verižno vračajo v BiH in Srbijo. V poročilu zbrana dokumentacija jasno kaže, da gre pri takšnih postopkih vračanja za koordinirano delovanje slovenskih organov s hrvaškimi. Slovenske oblasti niso le omogočale sistematičnega mučenja migrantov s strani hrvaške policije, ampak so aktivno sodelovale pri vzpostavitvi ilegalnega koridorja verižnih vračanj, ter blokirale vse poskuse, da se takšna ravnanja raziščejo in odpravijo.

Že tretje leto zapored je namreč velika večina oseb, ki jih slovenska policija izroči hrvaškim organom, sistematično mučenih in ilegalno potisnjenih v BiH, kar je sprožilo eno hujših humanitarnih kriz na evropskih tleh. Kar 90% prebežnikov je na Hrvaškem izpostavljenih nehumanemu ravnanju – pretepanju, ropanju, mučenju, vse več je tudi primerov uporabe strelnega orožja in spolnih zlorab. Poročila verodostojno dokumentirajo primere, ko so ljudje prisiljeni v ledene reke, ko jim na glave rišejo šahovnice, jih silijo peti navijaške slogane, jih pretepajo do nezavesti, jim v rane vtirajo majonezo. Ti ljudje so nato povsem fizično in psihično uničeni, brez papirjev in denarja, vrnjeni v taborišča v BiH, kjer so razmere že dolgo nevzdržne.

Za nas so ključne ugotovitve, ki kažejo, da je Slovenija pomemben del tega mehanizma mučenja, saj je v tesnem sodelovanju s hrvaškimi organi vzpostavila sistem ilegalnega verižnega vračanja migrantov v BiH. Kljub dobri obveščenosti o masovnem kršenju človekovih pravic, je med leti 2018 in 2020 slovenska policija po hitrih postopkih kar 25.000 ljudi vrnila na Hrvaško, pri čemer je sistematično ignorirala prošnje za azil, z zlorabo meddržavnega sporazuma pa osebam v postopku vračanja onemogočala kakršnokoli pravno varstvo. Slovenija s tem ni le zanemarila svojih obveznosti preprečevanja mednarodno protipravnih dejanj in kršila temeljnega principa o nevračanju (“non-refoulement”), ampak tudi Konvencijo proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju.

Slovenska policija, Ministrstvo za notranje zadeve in vlada RS so bili o nepravilnostih v policijskih postopkih in sistematičnem mučenju večkrat opozorjeni – ne le s strani nevladnih organizacij in iniciativ, ampak tudi slovenskega in hrvaškega Varuha človekovih pravic, Evropskega komisarja za človekove pravice in posebnega poročevalca Združenih narodov. Ne le, da se pristojni na opozorila niso odzvali, ampak so preko medijskih kampanj, zavajanja, zavlačevanja in celo kazenskega preganjanja svojih kritikov, poskušali prekriti zločine proti človeštvu, ki se odvijajo na naši južni meji. Še več, vlada prav te dni poskuša nehumana in protiustavna vračanja umestiti v spremenjeni Zakon o tujcih. Zato smo pozvali Odbor Združenih narodov, ki skrbi za implementacijo mednarodne Konvencije proti mučenju, da v najkrajšem času sproži preiskavo in zagotovi, da slovenske oblasti prekinejo svojo vlogo v mučilnem mehanizmu verižnih vračanj, ki poteka že vse od Italije in Avstrije do BiH in Srbije.