Temna skrivnost Evrope

youtube:utguPP0_VXQ

(English below)

Medtem ko se nasilje, mučenje in ponižanje migrantov na balkanski poti stopnjuje, slovenske oblasti nadaljujejo z vračanjem prosilcev za azil na Hrvaško sklicujoč se na ilegalni sporazum med državama. Kljub neštetim poročilom in šokantnim dokazom, je le malo ljudi seznanjenih z razsežnostjo in brutalnostjo policijskega nasilja v naši regiji, še manj pa se zavedajo odgovornosti lokalnih in evropskih politikov.
Skupaj z Delavska svetovalnica
je Delovna skupina za azil Ambasade Rog pozvala Komisijo proti mučenju Združenih narodov, da raz
išče vlogo slovenskih oblasti pri vzpostavitvi sistematičnega mučenja migrantov na balkanski poti. Tu je kratek video, v katerem je razložen izvor verižnih vračanj in vloga naših vlad pri izvajanju množičnega mučenja.


EUROPE’S DARK SECRET

As the violence, torture and degradation of refugees on the Balkan route continues to get worse, Slovenian authorities continue to push asylum seekers back to Croatia through illegal readmission procedures. Despite countless reports and shocking evidence, very few people are aware of the extreme violence perpetrated by the police, much less of the involvement of local and EU politicians.
Together with the Worker’s Counseling Office, the Work Group for Asylum of Ambasada Rog has called the United Nations Committee against torture to conduct an investigation of the role of Slovenian authorities in assisting the systematic torture of migrants. Here is a short video explaining how the brutal system of chain pushbacks came into existence and how our governments are responsible for mass torture.