Cena svobode je smrt

28. januarja, 2020 Tukaj smo 0

Meseca decembra smo iranski begunci v Sloveniji organizirali shod, v katerem smo se poklonili žrtvam nasilja v zadnjih iranskih protivladnih protestih. Na Kongresnem trgu smo prižgali sveče in razobesili transparente, ki so razkrivali, da je cena svobode v Iranu smrt. Postali smo glas svojih ljudi, ki so se […]

The price of freedom is death

28. januarja, 2020 Tukaj smo 0

In December we, Iranian refugees in Slovenia organized a demonstration to commemorate the victims of the violence during the latest antigovernment protests. We lighted candles on Congress Square and laid out banners, which told of the price for freedom in Iran – death. We have become the voice […]

Protipravno ravnanje policije

24. januarja, 2020 Delovna Skupina za Azil 0

Izjava in poziv Delovne skupine za azil in Delavske svetovalnice Manj kot 100 km od slovenske meje smo priča eni najhujših humanitarnih kriz v Evropi. Tisoče ljudi se gnete v nehumanih begunskih taboriščih, kjer so podvrženi mrazu, lakoti in boleznim, ob poskusih odhoda pa še nasilju policije in […]

The Other

22. januarja, 2020 Tukaj smo 0

I am glad to share my experience through a newspaper that builds bridges between different cultures and shares ideas, opinions and experiences of people from warring countries with citizens of Slovenia. I am a young guy from Syria currently living in Ljubljana. I came here to search for […]

Drugi

22. januarja, 2020 Tukaj smo 0

Vesel sem, da lahko svoje izkušnje delim s časopisom, ki gradi mostove med različnimi kulturami in s prebivalci Slovenije deli ideje, mnenja ter izkušnje ljudi iz vojnih držav. Sem mlad fant iz Sirije, ki trenutno živi v Ljubljani. Sem sem prišel iskat mirno življenje, ker je moja država […]

Afghanian story

13. januarja, 2020 Tukaj smo 0

I came to Slovenia in 2015. We came by buses from Serbia and as we were waiting to cross the Slovenian-Austrian border they explained that Slovenia is also a member of the European Union where we can ask for asylum. We were three friends from Afghanistan who stepped […]

Afganistanska zgodba

13. januarja, 2020 Tukaj smo 0

V Slovenijo sem prišel leta 2015. Z avtobusi so nas pripeljali iz Srbije in ko smo čakali na prehod slovensko-avstrijske meje, so nam razložili, da je tudi Slovenija del Evropske Unije, kjer lahko zaprosimo za azil. Takrat smo trije prijatelji iz Afganistana iztopili iz vrste tisočih ljudi, ki […]

CAN YOU LIVE WITH YOUR WORST FEARS?

4. januarja, 2020 Tukaj smo 0

can you live with worst fears? pressure , stress more than everyday common worries ?if you want to know how i feel, i have a question for you can you live with worst fears everyday? i asked myself many times this question in my life. For me , […]

LAHKO ŽIVIŠ Z NAJHUJŠIMI STRAHOVI?

3. januarja, 2020 Tukaj smo 0

Lahko živiš z najhujšimi strahovi? Pritisk, stres, več kot običajne skrbi? Če želiš vedeti, kako se počutim, imam zate vprašanje. Ali z najhujšimi strahovi lahko živiš vsak dan? To sem se sam v svojem življenju večkrat vprašal. Zame je odgovor preprost. NE, ne morem. Zato je razlog, da […]