Integration

26. novembra, 2020 Tukaj smo 0

Hello. I’m a refugee in Slovenia, born in Palestine. Until January I was employed, I had a fixed term contract in a warehouse. When the contract finished, they didn’t extend it. They said they needed more people to work in the winter holiday time, but now they don’t […]

Integracija

25. novembra, 2020 Tukaj smo 0

Pozdravljeni. Sem begunec v Sloveniji, po rodu iz Palestine. Do januarja sem bil zaposlen prek pogodbe za določen čas v skladišču. Ko se je pogodba iztekla, mi je niso podaljšali, saj so rekli, da so imeli povečano potrebo po delovni sili samo v prazničnem času. Potem sem iskal […]

All for one, one for all

22. novembra, 2020 Tukaj smo 0

It’s true we are refugees, but we are also humans. We are greatful to be alive, to have a chance of better life and a chance to meet new friends. Greetings from my side to all of you who are citizens and also to you who are still […]

Vsi za enega, eden za vse

20. novembra, 2020 Tukaj smo 0

Res je, da smo begunci, ampak vsi smo ljudje. Smo veseli, da živimo, da imamo možnost boljšega življenja in možnost spoznati nove prijatelje. Pozdravljeni vsi iz moje strani, tisti, ki ste državljani, in tudi tisti, ki komaj čakate na azil, da bi lahko pričeli z novim življenjem. Priseljenci […]

Potovanje

17. novembra, 2020 Tukaj smo 0

Ljudje, ki so se odpravili proti Turčiji in pustili svoje družine za seboj; edina lastnina, ki so jo vzeli, so bile denarnice, suho sadje, sirski kruh, rokavice, polnilci za telefon, vitamini, plastenke z vodo… Prijatelji iz različnih dežel nosijo s seboj iste sanje. Začenši v obmejnem mestu Adana […]

The journey

15. novembra, 2020 Tukaj smo 0

People who headed towards Turkey, leaving their families behind; the only possessions they took with them were wallets, fruit, dry fruit, Syrian bread, gloves, phone charger, vitamin box, water bottle… Friends from different countries are bringing along the same dream. Launching from the border city of Adana, they […]

Difficult path to an apartment

13. novembra, 2020 Tukaj smo 0

If Slovenia doesn’t want refugees, then why does it even have a law saying, that they accept applications for international protection? Because they want to get money from EU? Every day I ask myself – what can I, as a refugee, do, that Slovenian people would like me. […]

Težko do stanovanja

12. novembra, 2020 Tukaj smo 0

Če Slovenija noče beguncev, zakaj potem sploh ima ta zakon, ki pravi, da sprejema prošnje za mednarodno zaščito? A zato, da dobi evropski denar? Vsak dan se sprašujem, kaj lahko kot begunec sploh še naredim, da bi postal všeč ljudem v Sloveniji. Ko iščem stanovanje, ga ne dobim. […]

Samopoškodovanje – simbol sodobne azilne politike

11. novembra, 2020 Ambasada Rog 0

Samopoškodovanje ujetnikov v koncentracijskih taboriščih trdnjave Evrope je postalo srhljiv simbol sodobne azilne politike. Ena izmed mnogih podobnih fotografij, ki vsakodnevno uhajajo iz Centra za tujce, se je danes znašla v Dnevniku. Prav tako lahko preberemo drobce pričevanj, s katerimi begunci sporočajo svoje hrepenenje po svobodi, ki jim […]