A letter from Postojna

6. februarja, 2020 Tukaj smo 0

I came to Slovenia almost five years ago. I asked for asylum. I did not get it. Because I am from Afghanistan. Now it is already the second time that I am in Postojna in the Center for Aliens. They want to deport me. Today in the morning […]

Pismo iz Postojne

6. februarja, 2020 Tukaj smo 0

V Slovenijo sem prišel že pred skoraj petimi leti. Zaprosil sem za azil. Nisem dobil statusa. Zato ker sem iz Afganistana. Zdaj sem že drugič v Postojni, v Centru za Tujce. Hočejo me deportirati. Danes zjutraj je prišel v sobo inšpektor in mi je rekel: “Meni je čisto […]

The price of freedom is death

28. januarja, 2020 Tukaj smo 0

In December we, Iranian refugees in Slovenia organized a demonstration to commemorate the victims of the violence during the latest antigovernment protests. We lighted candles on Congress Square and laid out banners, which told of the price for freedom in Iran – death. We have become the voice […]

Cena svobode je smrt

28. januarja, 2020 Tukaj smo 0

Meseca decembra smo iranski begunci v Sloveniji organizirali shod, v katerem smo se poklonili žrtvam nasilja v zadnjih iranskih protivladnih protestih. Na Kongresnem trgu smo prižgali sveče in razobesili transparente, ki so razkrivali, da je cena svobode v Iranu smrt. Postali smo glas svojih ljudi, ki so se […]

The Other

22. januarja, 2020 Tukaj smo 0

I am glad to share my experience through a newspaper that builds bridges between different cultures and shares ideas, opinions and experiences of people from warring countries with citizens of Slovenia. I am a young guy from Syria currently living in Ljubljana. I came here to search for […]

Drugi

22. januarja, 2020 Tukaj smo 0

Vesel sem, da lahko svoje izkušnje delim s časopisom, ki gradi mostove med različnimi kulturami in s prebivalci Slovenije deli ideje, mnenja ter izkušnje ljudi iz vojnih držav. Sem mlad fant iz Sirije, ki trenutno živi v Ljubljani. Sem sem prišel iskat mirno življenje, ker je moja država […]

Afganistanska zgodba

13. januarja, 2020 Tukaj smo 0

V Slovenijo sem prišel leta 2015. Z avtobusi so nas pripeljali iz Srbije in ko smo čakali na prehod slovensko-avstrijske meje, so nam razložili, da je tudi Slovenija del Evropske Unije, kjer lahko zaprosimo za azil. Takrat smo trije prijatelji iz Afganistana iztopili iz vrste tisočih ljudi, ki […]

Afghanian story

13. januarja, 2020 Tukaj smo 0

I came to Slovenia in 2015. We came by buses from Serbia and as we were waiting to cross the Slovenian-Austrian border they explained that Slovenia is also a member of the European Union where we can ask for asylum. We were three friends from Afghanistan who stepped […]

CAN YOU LIVE WITH YOUR WORST FEARS?

4. januarja, 2020 Tukaj smo 0

can you live with worst fears? pressure , stress more than everyday common worries ?if you want to know how i feel, i have a question for you can you live with worst fears everyday? i asked myself many times this question in my life. For me , […]

LAHKO ŽIVIŠ Z NAJHUJŠIMI STRAHOVI?

3. januarja, 2020 Tukaj smo 0

Lahko živiš z najhujšimi strahovi? Pritisk, stres, več kot običajne skrbi? Če želiš vedeti, kako se počutim, imam zate vprašanje. Ali z najhujšimi strahovi lahko živiš vsak dan? To sem se sam v svojem življenju večkrat vprašal. Zame je odgovor preprost. NE, ne morem. Zato je razlog, da […]